Skip to content Skip to footer
$50week
Starting 21 Tháng Mười Một, 202317.00 - 20.302 weeks


Giới thiệu chung: Bài tây là hình thức tiên đoán phương Đông, dựa theo bộ bài tây (bài tú lơ khơ) của Reader để tiên đoán về các vấn đề liên quan đến âm phần, con cái/sinh nở; nhà cửa, đất đai, chuyện làm ăn, tiền bạc; sức khỏe; vận hạn nói chung,…

 

Gói Combo: 150.000đ

1 vấn đề. (Không giới hạn câu hỏi xoay quanh vấn đề đó trong vòng 30 phút).

Chú ý:
  • Bài Tây sẽ thường xem theo vấn đề. Người xem với mỗi một combo sẽ được hỏi 1 vấn đề và Reader sẽ giải đáp các thắc mắc, đưa ra các thông tin trong trải bài đó.

Feedback

Hạnh Nguyễn

Hạnh Nguyễn

Mai Anh

Mai Anh

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Giới thiệu về Klamdy Tarot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Add Comment

ThemeREX © 2022. All rights reserved.