Skip to content Skip to footer
$50week
Starting 21 Tháng Mười Một, 202317.00 - 20.302 weeks
Giới thiệu chung: Bản đồ sao hay còn gọi là birth chart là hình thức xem tử vi đường đời phương tây. Dựa vào ngày, giờ, nơi sinh của người xem để lập bản đồ các hành tinh ảnh hưởng đến tính cách, cảm xúc, nội tâm cũng như đường đời hiện tại và tương lai của người xem. Các vấn đề có thể xem được thông qua bản đồ sao bao gồm:
  • Tính cách, cảm xúc, nội tâm, hướng phát triển hiện tại và tương lai của người xem.
  • Các mốc đáng chú ý trong công việc, tình cảm, gia đình, bạn bè, cuộc sống xã hội của người xem trong tương lai. Tổng quan vận hạn đường đời của người xem.
  • Đối tượng hôn nhân, con cái, sức khỏe của người xem.
  • Quá khứ tiền kiếp, vấn đề tâm linh của người xem.

Các combo xem Bản Đồ Sao Online

Bản đồ sao cá nhân

350.000đ – Xem các vấn đề liên quan đến: * Tính cách, cảm xúc, nội tâm, hướng phát triển hiện tại và tương lai của người xem. * Các mốc đáng chú ý trong công việc, tình cảm, gia đình, bạn bè, cuộc sống xã hội của người xem trong tương lai. Tổng quan vận hạn đường đời của người xem. * Đối tượng hôn nhân, con cái, sức khỏe của người xem. (Xem trong vòng 45 phút).

Bản đồ sao cặp đôi

400.000đ – Bản đồ sao cặp đôi sẽ xem về độ tương hợp giữa 2 đối tượng thông qua bản đồ sao kết hợp giữa 2 người. Gói này có thể cho biết được tình cảm, hình ảnh, hành động của 2 đối tượng trong mối quan hệ; điểm mạnh, điểm yếu của mối quan hệ; tương lai và kết cục của mối quan hệ; lời khuyên cho mối quan hệ. (Xem trong vòng 60 phút).

Bản đồ sao chi tiết

450.000đ – Xem các vấn đề liên quan đến: * Tính cách, cảm xúc, nội tâm, hướng phát triển hiện tại và tương lai của người xem. * Các mốc đáng chú ý trong công việc, tình cảm, gia đình, bạn bè, cuộc sống xã hội của người xem trong tương lai. Tổng quan vận hạn đường đời của người xem. * Đối tượng hôn nhân, con cái, sức khỏe của người xem. *Quá khứ tiền kiếp, vấn đề tâm linh của người xem. (Xem trong vòng 90 phút)

Chú ý:
  • Để lập được bản đồ sao yêu cầu cần ngày sinh (Dương lịch), giờ sinh và nơi sinh chính xác của người xem (với bản đồ sao cặp đôi cần các thông tin này của đối tượng kia nữa).
  • Nếu không có thông tin cụ thể, bản đồ sao sẽ không chính xác và bị lệch ít nhất 20 đến 30%, cũng như không thể cho biết nhiều thông tin về vận hạn và tương lai người xem.
  • Sau khi Reader xem tổng quan về bản đồ sao, người xem có thể đặt câu hỏi phụ hoặc yêu cầu giải thích kĩ hơn những vấn đề chưa rõ.

Feedback

Hạnh Nguyễn

Hạnh Nguyễn

Mai Anh

Mai Anh

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Giới thiệu về Klamdy Tarot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Comment

ThemeREX © 2022. All rights reserved.